boerback.nl

Boer Back

Welkom bij BoerBack

Wij zijn Erik & Netty Back, al drie generaties lang zijn wij "Boer Back" uit Lutten. Op deze site wil ik u graag informeren over mijn bedrijf en de activiteiten die ik binnen mijn onderneming ontwikkel! Boerback.nl staat voor de melkveehouderij die ik samen met mijn gezin voortzet. In mijn ondernemerschap streef ik naar optimaal dierwelzijn in combinatie met een goede rentabiliteit en onderzoek ik mogelijkheden om ook in de toekomst mijn bedrijf te kunnen voortzetten. Dit vertaald zich naar initiatieven die enerzijds inspelen op de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de agrarische sector en anderzijds naar concrete plannen over bedrijf en bedrijfsinrichting. Onze boerderij is onze passie, het werken en leven met koeien, kalfjes en alles wat erbij komt kijken ervaren wij als uitdagend en stimulerend. Onze kinderen zijn onze drijfveren, hun toekomst, de wereld waarin zij leven en de kwaliteit van leven hier op ons bedrijf is wat ons dagelijks de inspiratie en motivatie geeft om verder te gaan!

Een leven lang gelukkig!

Wij geloven in de duurzame melkveehouderij. Gezonde koeien die, gezonde kalveren leveren, die op hun beurt weer uitgroeien tot gezonde koeien. De wederkerigheid tussen mens en dier zorgt ervoor dat we er alles aan doen om goed te zijn voor onze dieren.